O Konferencji

pointer Created with Sketch.

Cel

Konferencja ma na celu uświadomienie uczestnikom rynku zamówień publicznych, że o ile nie sposób uniknąć sporów w czasie realizacji zamówienia publicznego, o tyle od uczestników procesu budowlanego zależy, czy spory te będą polubownie rozwiązywane, a inwestycja zostanie finalizowana z sukcesem. Sukces zaś definiujemy, jako terminową i należytą realizację zamówienia publicznego, bez konieczności rozstrzygania różnic zdań w drodze kosztownych i czasochłonnych sporów sądowych.

diamond Created with Sketch.

Prelegenci

Dbamy o to, aby omawiane zagadnienia były prezentowane przez osoby z różnorodnym doświadczeniem. Stąd też, prelegentami są przedstawiciele urzędów, organizacji pozarządowych, prawnicy, jak też przedstawiciele zamawiających i wykonawców.

Stand

Tematy

Program konferencji jest skonstruowany w sposób, który ma umożliwić uczestnikom konferencji uzyskanie kompleksowej wiedzy na temat obecnie funkcjonujących sądów polubownych i komisji rozjemczych, ich efektywności oraz pożądanych kierunków zmian. Dbamy bowiem o to, aby omawiane zagadnienia były prezentowane przez osoby z różnorodnym doświadczeniem. Stąd też, prelegentami są przedstawiciele urzędów, izb, organizacji pozarządowych, prawnicy, jak też przedstawiciele zamawiających i wykonawców, gdyż te różne punkty widzenia pozwolą na wskazanie złożoności omawianych zagadnień.

male-user Created with Sketch.

Dla kogo?

Konferencja kierowana jest do uczestników rynku zamówień publicznych – przedsiębiorców (wykonawców), podmiotów publicznych lub wydatkujących środki publiczne (zamawiających), inżynierów, prawników, praktyków, management.

Program

Czas trwania: 9:00 – 16:00

 • 8:15 - 9:00

  Rejestracja uczestników

  Poranna kawa

 • Prelegent - presentation.name

  9:00 - 9:10

  Powitanie prelegentów i uczestników

  Żaklina Ossowska Prezes Grupy Doradczej KZP
 • Prelegent - presentation.name

  9:10 - 9:45

  Ryzyko i planowanie awaryjne, jako elementarna staranność Zamawiającego

 • Prelegent - presentation.name

  9:45 - 10:20

  Elektroniczne metody rozstrzygania sporów – (ODR Online dispute resolution) – trendy i możliwości wykorzystania w polskim otoczeniu prawnym.

  Rafał Bałdys-Rembowski Wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa
 • speaker img

  10:20 - 10:55

  Projekt nowego PZP – minimalizacja ilości roszczeń poprzez udzielanie informacji zwrotna dla wykonawców, po wyborze oferty najkorzystniejszej.

  r.pr. Jerzy Żochowski Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
 • 10:55 - 11:20

  Przerwa na kawę

 • Prelegent - presentation.name

  11:20 - 11:55

  Efektywności Sądów Polubownych przy Okręgowych Izbach Radców Prawnych w zakresie sporów budowlanych.

  r.pr. Krzysztof Falkiewicz Prezes Sądu Polubownego, OIRP Warszawa
 • Prelegent - presentation.name

  11:55 - 12:30

  Case study

  Piotr Kledzik Członek Zarządu PORR SA
 • 12:30 - 12:50

  Dyskusja plenarna, pytania uczestników

 • 12:50 - 13:40

  Lunch

 • Prelegent - presentation.name

  13:40 - 14:15

  Doświadczenie niemieckie w zakresie polubownego rozwiązywania sporów

  Rechtsanwalt i r.pr. Joachim Hilla
 • Prelegent - presentation.name

  14:15 - 14:50

  Waloryzacja kontraktów publicznych - działania podejmowane przez organizacje branżowe

  Barbara Dzieciuchowicz Prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa
 • Prelegent - presentation.name

  14:50 - 15:25

  Efektywności komisji rozjemczych na placu budowy.

  Tomasz Latawiec Prezes SIDiR
 • 15:25 - 15:45

  Dyskusja plenarna, pytania uczestników

 • Prelegent - presentation.name

  15:45 - 16:00

  Podsumowanie konferencji. Podziękowania. Pożegnanie prelegentów i uczestników.

  Żaklina Ossowska Prezes Grupy Doradczej KZP

Prelegenci

Prelegent - Rafał Bałdys-Rembowski

Rafał Bałdys-Rembowski

Wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. Posiada 18 letnie doświadczanie w obszarze realizacji inwestycji infrastrukturalnych we wszystkich fazach wdrożenia projektu i po każdej stronie procesu. W 2011 roku współtworzył powołanie Związku Pracodawców Branży Usług Inżynierskich, od 2013 roku członek zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

Prelegent - Barbara Dzieciuchowicz

Barbara Dzieciuchowicz

Prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa. Ekonomista, absolwentka Szkoły Głównej Planowania i Statystyki – obecnie Szkoła Główna Handlowa. Od 30 lat związana z branżą drogową. Pracowała zarówno w administracji drogowej, jak i firmie wykonawczej, a od 21 lat związana z samorządem gospodarczym.

Prelegent - Krzysztof Falkiewicz

Krzysztof Falkiewicz

Radca prawny w Kancelarii Radcy Prawnego Krzysztof Falkiewicz. Członek Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego. Mediator wpisany na listę mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, na listę przy Ośrodku Mediacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Arbiter w Sądzie Arbitrażowym LEWIATAN. Autor publikacji z zakresu międzynarodowego arbitrażu handlowego.

Prelegent - Joachim Hilla

Joachim Hilla

Rechtsanwalt i radca prawny. Arbiter Sądów Arbitrażowych: Deutsche Institution für Schieds­gerichtsbarkeit, przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, przy Krajowej Izbie Gospodarczej, przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców. Posiada doświadczenie w przewodniczeniu międzynarodowym postępowaniom arbitra­żowym.

Prelegent - Piotr Kledzik

Piotr Kledzik

Prezes PORR S.A., spółki, która Polsce i Norwegii zatrudnia ok. 2,3 tys. pracowników. Spółka specjalizuje się w budownictwie drogowym, kolejowym, kubaturowym, energetycznym oraz hydrotechnicznym. Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej. Przewodniczący Rady Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, a także współinicjator Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

Prelegent - Tomasz Latawiec

Tomasz Latawiec

Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR). Wiceprezes Sądu Arbitrażowego przy SIDiR. Ekspert, mediator, arbiter. Współzałożyciel i członek zarządu Stowarzyszenia „Inicjatywa dla Infrastruktury”. Ukończył Politechnikę na Wydziale Inżynierii Lądowej w Warszawie. Jest autorem licznych artykułów z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego i warunków kontraktowych FIDIC oraz felietonów.

Prelegent - Dariusz Ziembiński

Dariusz Ziembiński

Radca prawny w Kancelarii Ziembiński & Partnerzy, specjalista w zakresie prawa zamówień publicznych. Aktywny lobbysta racjonalizatorskich zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych.

speaker img

Jerzy Żochowski

radca prawny, będący członkiem zespołu pracującego nad projektem nowej ustawy Prawo zamówień publicznych w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

Miejsce Konferencji

Centrum Konferencyjne Adgar Plaza

Warszawa, Postępu 17A

Rejestracja

550 zł netto - cena first minute (do 30.06.2018)

620 zł zł netto - cena regularna

*W przypadku rejestracji 3 lub więcej osób z jednej firmy / instytucji, obowiązuje rabat 5% na każdą zarejestrowaną osobę.

*W przypadku rejestracji grup 8 i więcej osobowych z jednej firmy / instytucji, możliwość negocjowania indywidualnych rabatów.

Pozostałe osoby

1. Podstawą przyjęcia na konferencję jest przesłanie formularza zgłoszenia za pośrednictwem strony www.grupakzp.pl lub http://localhost:8001 oraz wniesienie opłaty za uczestnictwo.

2. Przesłanie samego zgłoszenia bez dokonania opłaty w terminie 2 dni roboczych nie gwarantuje rezerwacji miejsca na wskazany termin szkolenia.

3. W przypadku wyczerpania miejsc lub odwołania szkolenia, kwota wpłacona na konto Grupy Doradczej KZP sp. z o.o. zostanie zwrócona w ciągu 5 dni roboczych.

4. W przypadku wycofania zgłoszenia faksem lub e-mailem do 7 dni przed szkoleniem, zgłaszającemu przysługuje zwrot 100% opłaconych kosztów uczestnictwa. Po wskazanym terminie zwrot kosztów nie przysługuje.

5. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania nieznacznych zmian w programie.

6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku zbyt małej grupy uczestników oraz do zaproponowania uczestnikowi alternatywnego terminu tego samego szkolenia, nie ponosząc z tego tytułu odpowiedzialności.

7. Przesłanie zgłoszenia mail’em oraz opłacenie uczestnictwa w konferencji oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych i marketingowych przez Grupę Doradczą KZP sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Lektykarskiej 14, 01-687. Jest ono równoznaczne z akceptacją prawa do wglądu i możliwości poprawienia oraz usunięcia danych osobowych. (art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883).

Patroni

Patron platynowy

Patron merytoryczny

finalLogoVectorKZP

Patroni strategiczni i medialni

Poprzednie konferencje

Odkodowanie matrycy ryzyk kluczem do sukcesu inwestycji

16 kwietnia 2018r., Warszawa

Na konferencji prelegentami byli przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Krajowych Dróg i Autostrad, Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie, Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Izby Projektowania Budowlanego, Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej, Kancelarii Ziembiński & Partnerzy, Smart-be, SIDiR, (szczegółowa relacja dostępna jest tutaj).

Działanie dyrektyw zamówieniowych w systemie krajowym rok po nowelizacji

11 grudnia 2017r., Warszawa

Na konferencji prelegentami byli przedstawiciele Komisji Europejskiej (DG GROW), Ministerstwa Gospodarki, Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, Instytutu Międzynarodowej Współpracy Gospodarczej, Kancelarii Ziembiński & Partnerzy oraz platformy zakupowej e-zamówienia.pl (szczegółowa relacja dostępna jest tutaj).

Czyny nieuczciwej konkurencji w zamówieniach publicznych. Identyfikacja i przeciwdziałanie

24 maja 2017r., Warszawa

Na konferencji prelegentami byli przedstawiciele Krajowej Izby Odwoławcze, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Najwyższej Izby Kontroli, Fundacji im. Stefana Batorego, Kancelarii Ziembiński & Partnerzy oraz goście zagraniczni z organizacji Transparency International oraz DIGIWIST (szczegółowa relacja dostępna jest tutaj).